Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van deze website (www.freshandfruityevents.nl) betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

De informatie op deze website wordt met grote zorg en naar beste weten samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

 

Stichting Puntje Events raadt ten allen tijde aan om professioneel advies in te winnen bij juridische of fiscale adviseurs.

 

Alle rechten worden voorbehouden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Gebruik

Stichting Puntje Events is niet verantwoordelijk voor namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. gebruikers mogen met name andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan Stichting Puntje Events.

 

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:

– Het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken.
– Spamming.
– Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsend of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
– Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
– Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers.
– Inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werken of het in anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
– Hacken van www.freshandFruityevents.nl.

 

Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten of teksten kunnen – naar het vrije oordeel van nieuwestichting.nl – per direct van deze site worden verwijderd. Nieuwe stichting.nl is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Nieuwe stichting.nl voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

 

Privacy

U kunt deze website anoniem raadplegen. Stichting Puntje Events verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website worden wel verzameld. Als u via het contactformulier reageert of een reactie achterlaat op de site, dan kunnen uw gegevens door derden gebruikt worden om hun dienstverlening te verbeteren en u te benaderen.

 

Heeft u vragen of komt u onjuistheden tegen, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt via het contactformulier.

(c) 2017 www.freshandFruityevents.nl

 

Contact:
Info@freshandFruity.nl

Facebook: FreshandFruityevents

Instagram: FreshandFruityevents
Youtube: FreshandFruityevents

Snapchat: FreshndFruity

#FRESHANDFRUITY